قوانین ثبت سفارش:

سفارش دهنده کالا بایستی آدرس دقیق محل دریافت مرسوله را هنگام ثبت سفارش وارد نماید. تبعات و هزینه های ناشی از آدرس اشتباه به عهده خریدار می باشد.

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ، سیل، زلزله، اتش سوزی و … و وقوع هر حادثه ای که ممانعت از وقوع آن در اختیار مجموعه ایران فارمر نباشد، و موجبات تاخیر، عدم تحویل یا ایجاد خسارت به مرسوله را فراهم آورد، مسئولیتی از این حیث به عهده مجموعه ایران فارمر نخواهد بود.

ممکن است در زمان ثبت سفارش، چند نفر به صورت همزمان یک کالا را سفارش گذاری کنند که موجودی کافی نداشته باشد. در این حالت اولویت با اولین شخص پرداخت کننده است. بدیهی است که وجه پرداخت شده نفرات دیگر به ایشان عودت داده خواهد شد و مجموعه ایران فارمر هیچ گونه مسئولیتی در تامین کالای فوق ندارد.

عودت وجه به خریدار تنها با ارایه عکس کارت ملی و حساب بانکی مربوط به سفارش دهنده یا پرداخت کننده وجه امکان پذیر می باشد.

نحوه پرداخت:

در وب‌سایت ایران فارمر می‌توانید به صورت اینترنتی با پشتیبانی از کلیه کارت های متصل به شتاب پرداخت خود را انجام دهید. صورت تمایل می توانید با بخش حسابداری هماهنگی نموده و مبلغ مورد نظر را بصورت کارت به کارت یا واریز به حساب پرداخت نمایید.